Friday, Aug 18, 2017
   
Text Size

LỚP DẠY MỚI
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H30 - 21H00)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 514
Chưa giao
 
new
 
 
Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: KV QUẢNG TRƯỜNG TỈNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2 BUỔI (tối)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 609
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: KV CÂY XĂNG 26 - P TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (7h-9h)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 608
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 8
Môn dạy: TOÁN + LÝ + HÓA (ôn cơ bản)
Địa chỉ: KV TRƯỜNG BÙI THỊ XUÂN - P TÂN TIẾN - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXX
Thời gian dạy: 5B/ TUẦN (thỏa thuận)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 606
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 2
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KP.4 - P TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXX
Thời gian dạy: THỎA THUẬN (tối)
Yêu cầu: SINH VIÊN TIỂU HỌC
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 594
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 11
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: KV CHỢ ĐÊM BIÊN HÙNG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T7 Dạy từ 16h00- CN dạy từ 8h00
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908640203
MS: 591B
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: KV TRƯỜNG NGÔ QUYỀN - P TRUNG DŨNG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T3+T5+T6 (19H00 - 20H30)
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908640203
MS: 591
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 11 (3 HS)
Môn dạy: TOÁN + ANH VĂN
Địa chỉ: KV VÒNG XOAY TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T2+T3+T5+T6
Yêu cầu: 2 GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 583A
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI - P TÂN MAI
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 2+3+4+5+6 (8H00-9H30)
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 590
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV SONG NGỮ LẠC HỒNG - P BỬU LONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (19H00-20H30)
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 589
Đã giao
 
 
 

Trang: 1/48 1 2  3  4  5  6  7  8  9 »Gia Sư

Hỗ Trợ Online

hỗ trợ
0919.47.12.47
điện thoại   HOTLINE: 0919.47.12.47

Số người online

quảng cáo

 

Login Form

DMCA.com