trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 2 + LỚP 4
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV BIG C TÂN HIỆP - P TÂN HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+3+4+5+6 (17H30-19H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 655
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: GẦN UBND P TRẢNG DÀI - P TRẢNG DÀI
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T5(18H00-19H30)+T3(16H30-18H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 656
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 8
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: KV TRƯỜNG C1 TRẢNG DÀI - P TRẢNG DÀI
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T3+T5 (17H00 - 18H30)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 657
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 9
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: KV SONG NGỮ LẠC HỒNG - BỬU LONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2 BUỔI (TỐI)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 633b
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 8
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: KV CHỢ BỮU LONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (17H00 - 18H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 653
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 4
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV SIÊU THỊ COOPMART - KP 1 - P TÂN TIẾN - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 3+4+6 (19H00-20H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 652
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 11
Môn dạy: TOÁN (CƠ BẢN)
Địa chỉ: KV SIÊU THỊ COOPMART - KP 1 - P TÂN TIẾN - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T7+CN (từ 19h00-21h00)
Yêu cầu: SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 643
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KDC AN BÌNH - P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (19H00 - 20H30 )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 614
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 7 + LỚP 9
Môn dạy: TOÁN + LÝ (LỚP 7) + TOÁN (LỚP 9)
Địa chỉ: KV VÒNG XOAY TAM HIỆP - TP BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: THỎA THUẬN
Yêu cầu: 2 SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 639
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 9
Môn dạy: HÓA +LÝ
Địa chỉ: KV BỆNH VIỆN SHING MARK - P LONG BÌNH TÂN - BH
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4 (hs rảnh từ 13h00-17h00)
Yêu cầu: 2 GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 638
Đã giao
 
 
 

Trang: 1/50 1 2  3  4  5  6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

đăng ký làm gia sư new lopdayhienco

THÔNG TIN KHÁC

HỖ TRỢ ONLINE

hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo