trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 6

Môn: VĂN
Địa chỉ: KV TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - P BÌNH ĐA - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T3+T5 (18H00 - 19H30)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 629
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 5

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CƠ SỞ 5 - ĐH LẠC HỒNG - BỬU LONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (17H30-19H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 628
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 4

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CTY BITIS - P TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (18H00-19H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 627
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 6

Môn: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 2 - P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H30 - 21H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 626B
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 4

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 2 - P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H30 - 21H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 626A
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 4

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CHỢ ĐÊM BIÊN HÙNG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T6(sáng)+T7+CN (chiều hoặc tối)
Yêu cầu: SINH VIÊN TIỂU HỌC
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 625
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 3

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H30 - 21H00)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 514
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 12

Môn: TIẾNG ANH
Địa chỉ: KV QUẢNG TRƯỜNG TỈNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2 BUỔI (tối)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 609
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 12

Môn: TOÁN
Địa chỉ: KV CÂY XĂNG 26 - P TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (7h-9h)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 608
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 8

Môn: TOÁN + LÝ + HÓA (ôn cơ bản)
Địa chỉ: KV TRƯỜNG BÙI THỊ XUÂN - P TÂN TIẾN - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXX
Thời gian dạy: 5B/ TUẦN (thỏa thuận)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 606
Đã giao

Trang: 5/52  1  2  3  4  5 6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo