trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 11

Môn: TOÁN (CƠ BẢN)
Địa chỉ: KV SIÊU THỊ COOPMART - KP 1 - P TÂN TIẾN - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T7+CN (từ 19h00-21h00)
Yêu cầu: SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 643
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 3

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KDC AN BÌNH - P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (19H00 - 20H30 )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 614
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 7 + LỚP 9

Môn: TOÁN + LÝ (LỚP 7) + TOÁN (LỚP 9)
Địa chỉ: KV VÒNG XOAY TAM HIỆP - TP BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: THỎA THUẬN
Yêu cầu: 2 SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 639
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 9

Môn: HÓA +LÝ
Địa chỉ: KV BỆNH VIỆN SHING MARK - P LONG BÌNH TÂN - BH
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4 (hs rảnh từ 13h00-17h00)
Yêu cầu: 2 GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 638
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 3

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV BỆNH VIỆN 7B - P TÂN PHONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+3+4+5+6 (18H00 - 19H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 636
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 7

Môn: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: P TRẢNG DÀI - TP BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H00 - 20H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN + GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 635
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 10

Môn: HÓA
Địa chỉ: 2 BUỔI SÁNG (-T3-T5)
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: thỏa thuận
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 634
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 7

Môn: TOÁN + DÒ BÀI (các môn)
Địa chỉ: KV CHỢ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 3 BUỔI TỐI (từ 18h30 )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 632
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 4

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CHỢ TÂN MAI - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T3+T4+T5 (19H00 - 20H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 631
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 6

Môn: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: KV TRƯỜNG C2 BÌNH ĐA - P BÌNH ĐA - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 15H30 - 17H00 (chọn 3 buổi từ các ngày 2+3+4+5+6)
Yêu cầu: SINH VIÊN KHOA TỰ NHIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 630
Đã giao

Trang: 4/52  1  2  3  4 5  6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo