trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 2

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KP.4 - P TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXX
Thời gian dạy: THỎA THUẬN (tối)
Yêu cầu: SINH VIÊN TIỂU HỌC
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 594
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 11

Môn: ANH VĂN
Địa chỉ: KV CHỢ ĐÊM BIÊN HÙNG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T7 Dạy từ 16h00- CN dạy từ 8h00
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908640203
MS: 591B
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 3

Môn: TIẾNG ANH
Địa chỉ: KV TRƯỜNG NGÔ QUYỀN - P TRUNG DŨNG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T3+T5+T6 (19H00 - 20H30)
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908640203
MS: 591
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 11 (3 HS)

Môn: TOÁN + ANH VĂN
Địa chỉ: KV VÒNG XOAY TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T2+T3+T5+T6
Yêu cầu: 2 GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 583A
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 3

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI - P TÂN MAI
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 2+3+4+5+6 (8H00-9H30)
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 590
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 3

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV SONG NGỮ LẠC HỒNG - P BỬU LONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (19H00-20H30)
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 589
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 7

Môn: TOÁN
Địa chỉ: KV GX BÙI VĨNH - P TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T3+T5+T7 (dạy buổi sáng)
Yêu cầu: sinh viên nữ
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 562B
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 5

Môn: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRƯỜNG TAM HIỆP A - P TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 2-4-6 từ 17h00
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 585
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 5

Môn: TIẾNG ANH
Địa chỉ: KV CẦU SĂN MÁU - P TÂN HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 3-5-7 (HS rảnh từ 14h00 - 17h00)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 578
Đã giao

Lớp dạy : LỚP 5 (2 HS)

Môn: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRƯỜNG C1 TÂN PHONG B - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T3+T5+T7 HOẶC 2+4+6 (từ 16h00-18h00 )
Yêu cầu: sinh viên nữ khoa tiểu học
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: DN-578
Đã giao

Trang: 6/52« … 2  3  4  5  6 7  8  9  10 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo