trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 6
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: KV CHỢ ĐỒN - P BỬU HÒA - TP. BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T7+CN
Yêu cầu: GIÁO VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: DN-571
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12 ( thi ĐHQG)- nhận lớp miễn phí
Môn dạy: SINH HỌC
Địa chỉ: KV SUỐI TIÊN - QUẬN 9 - TP-HCM
Mức lương: 280.000 / 1 buổi
Thời gian dạy: THỎA THUẬN (tối)
Yêu cầu: SINH VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: HCM06
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12 ( thi ĐHQG)- nhận lớp miễn phí
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: KV CHỢ THỦ ĐỨC - P LINH TÂY - Q THỦ ĐỨC - TP.HCM
Mức lương: 250.000 VNĐ/ 1buổi/ 2h00
Thời gian dạy: 2 buổi/ 1 tuần
Yêu cầu: SINH VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: HCM05
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 2
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: 2B/ 1 TUẦN
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: CÁCH VÒNG XOAY CỔNG 11 là 1 km - phước tân - BIÊN HÒA
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ KHOA TIẾNG ANH
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: DN551B
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 7
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: KV CHỢ TÂN HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 5 buổi/ 1 tuần (tối -T7-CN)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: DN567
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 6
Môn dạy: TOÁN (cơ bản + nâng cao)
Địa chỉ: KV CHỢ TÂN HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 3 buổi/ 1 tuần (tối -T7-CN)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: DN566
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12 ( thi ĐHQG)- nhận lớp miễn phí
Môn dạy: TOÁN + LÝ + HÓA
Địa chỉ: KV CẦU VƯỢT TÂN VẠN - BIÊN HÒA ( cách ĐHQG 1 km)
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: THỎA THUẬN
Yêu cầu: 3 SINH VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: HCM04
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12 (LTĐH Y ) - nhận lớp miễn phí
Môn dạy: SINH HỌC
Địa chỉ: KV CẦU VƯỢT LINH XUÂN - P LINH XUÂN - THỦ ĐỨC - HCM
Mức lương: 360.0000/ 1 buổi
Thời gian dạy: THỎA THUẬN
Yêu cầu: SINH VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: HCM03
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 11 - nhận lớp miễn phí
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: VÕ VĂN NGÂN - KV ĐH SPKT - THỦ ĐỨC - HCM
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (18H30 - 20H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: HCM02
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 9 - nhận lớp miễn phí
Môn dạy: TOÁN + ANH VĂN
Địa chỉ: KV SUỐI TIÊN - QUẬN 9 - TP-HCM
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: THỎA THUẬN
Yêu cầu: SINH VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: HCM01
Đã giao
 
 
 

Trang: 6/50« … 2  3  4  5  6 7  8  9  10 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo