trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 5
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CƠ SỞ 5 - ĐH LẠC HỒNG - BỬU LONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (17H30-19H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 628
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 4
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CTY BITIS - P TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (18H00-19H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 627
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 6
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 2 - P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H30 - 21H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 626B
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 4
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 2 - P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H30 - 21H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 626A
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 4
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CHỢ ĐÊM BIÊN HÙNG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T6(sáng)+T7+CN (chiều hoặc tối)
Yêu cầu: SINH VIÊN TIỂU HỌC
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 625
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H30 - 21H00)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 514
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: KV QUẢNG TRƯỜNG TỈNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2 BUỔI (tối)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 609
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: KV CÂY XĂNG 26 - P TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (7h-9h)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 608
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 8
Môn dạy: TOÁN + LÝ + HÓA (ôn cơ bản)
Địa chỉ: KV TRƯỜNG BÙI THỊ XUÂN - P TÂN TIẾN - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXX
Thời gian dạy: 5B/ TUẦN (thỏa thuận)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 606
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 2
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KP.4 - P TRẢNG DÀI - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXX
Thời gian dạy: THỎA THUẬN (tối)
Yêu cầu: SINH VIÊN TIỂU HỌC
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 594
Đã giao
 
 
 

Trang: 3/50  1  2  3 4  5  6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo