trung tâm gia sư biên hòa

Nội qui nhận lớp

Nội Quy Nhận Lớp

Thích và chia sẻ bài viết này trên mạng xã hội:

Giáo viên - sinh viên đến trung tâm nhận lớp cần mang

theo các giấy tờ sau:

- Thẻ giáo viên, thẻ sinh viên 

- CMND bản chính

- Các bằng cấp liên quan

- Mang theo bút, viết, máy tính để làm bài TEST kiểm tra kiến thức

- Mang theo USB để copy các tài liệu cần thiết hỗ trợ dạy học

 

Đọc thêm: Nội Quy Nhận Lớp

Các bài viết khác...

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

đăng ký làm gia sư new lopdayhienco

THÔNG TIN KHÁC

HỖ TRỢ ONLINE

hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo