trung tâm gia sư biên hòa

Tin tức

Giáo dục THPT chỉ còn 3 môn học bắt buộc

Thích và chia sẻ bài viết này trên mạng xã hội:

 

Ban soạn thảo đề án đổi mới toàn diện giáo dục kiến nghị vẫn duy trì hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm, trong đó tiểu học và THCS là giai đoạn giáo dục cơ bản (9 năm) còn THPT là nâng cao, phân hóa (3 năm).

Đọc thêm: Giáo dục THPT chỉ còn 3 môn học bắt buộc

Các bài viết khác...

Trang: 2/2  1  2

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

đăng ký làm gia sư new lopdayhienco

THÔNG TIN KHÁC

HỖ TRỢ ONLINE

hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo