trung tâm gia sư biên hòa

Tin tức

Giáo dục THPT chỉ còn 3 môn học bắt buộc

 

Ban soạn thảo đề án đổi mới toàn diện giáo dục kiến nghị vẫn duy trì hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm, trong đó tiểu học và THCS là giai đoạn giáo dục cơ bản (9 năm) còn THPT là nâng cao, phân hóa (3 năm).

Đọc thêm: Giáo dục THPT chỉ còn 3 môn học bắt buộc

Các bài viết khác...

Trang: 2/2  1  2

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo