trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI - P TÂN MAI
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 2+3+4+5+6 (8H00-9H30)
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 590
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV SONG NGỮ LẠC HỒNG - P BỬU LONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 2+4+6 (19H00-20H30)
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 589
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 7
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: KV GX BÙI VĨNH - P TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T3+T5+T7 (dạy buổi sáng)
Yêu cầu: sinh viên nữ
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 562B
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 5
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRƯỜNG TAM HIỆP A - P TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 2-4-6 từ 17h00
Yêu cầu: sinh viên
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 585
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 5
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: KV CẦU SĂN MÁU - P TÂN HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: 3-5-7 (HS rảnh từ 14h00 - 17h00)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 578
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 5 (2 HS)
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRƯỜNG C1 TÂN PHONG B - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T3+T5+T7 HOẶC 2+4+6 (từ 16h00-18h00 )
Yêu cầu: sinh viên nữ khoa tiểu học
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: DN-578
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 2
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CHỢ CỔNG 10 - P LONG BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXXX
Thời gian dạy: T2+T5+T6 (18H30 - 20H00)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: DN-577
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: KV CHỢ BIÊN HÒA - P QUANG VINH - TP BIÊN HÒA
Mức lương: 2.300.000
Thời gian dạy: 3 buổi/ 1 tuần
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 561A
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12 -LTĐH Y
Môn dạy: SINH HỌC
Địa chỉ: KV CHỢ TÂN MAI - BIÊN HÒA
Mức lương: 360.000/ 1 buổi/ 2h
Thời gian dạy: THỎA THUẬN
Yêu cầu: SINH VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 558B
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12 -LTĐH Y
Môn dạy: SINH HỌC
Địa chỉ: P TÂN MAI (bên cạnh vincom) - BIÊN HÒA
Mức lương: 420.000 / buổi/ 2h00
Thời gian dạy: thỏa thuận
Yêu cầu: GIÁO VIÊN (thi tuyển)
Liên hệ: 0908640203
MS: DN-557B
Đã giao
 
 
 

Trang: 4/50  1  2  3  4 5  6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

đăng ký làm gia sư new lopdayhienco

THÔNG TIN KHÁC

HỖ TRỢ ONLINE

hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo