trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV BỆNH VIỆN 7B - P TÂN PHONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 2+3+4+5+6 (18H00 - 19H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 636
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 7
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: P TRẢNG DÀI - TP BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H00 - 20H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN + GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 635
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 10
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: 2 BUỔI SÁNG (-T3-T5)
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: thỏa thuận
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 634
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 7
Môn dạy: TOÁN + DÒ BÀI (các môn)
Địa chỉ: KV CHỢ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 3 BUỔI TỐI (từ 18h30 )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 632
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 4
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CHỢ TÂN MAI - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T3+T4+T5 (19H00 - 20H30 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 631
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 6
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: KV TRƯỜNG C2 BÌNH ĐA - P BÌNH ĐA - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: 15H30 - 17H00 (chọn 3 buổi từ các ngày 2+3+4+5+6)
Yêu cầu: SINH VIÊN KHOA TỰ NHIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 630
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 6
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: KV TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - P BÌNH ĐA - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T3+T5 (18H00 - 19H30)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 629
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 5
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CƠ SỞ 5 - ĐH LẠC HỒNG - BỬU LONG - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (17H30-19H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 628
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 4
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV CTY BITIS - P TAM HIỆP - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (18H00-19H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 627
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 6
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 2 - P AN BÌNH - BIÊN HÒA
Mức lương: XXXXX
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H30 - 21H00)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: 626B
Đã giao
 
 
 

Trang: 2/50  1  2 3  4  5  6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

đăng ký làm gia sư new lopdayhienco

THÔNG TIN KHÁC

HỖ TRỢ ONLINE

hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo